LO UNG
LO UNG
Såhär funkar det

Checklista

Vi har möjlighet att besöka elever i tre olika årskurser. Till detta kommer klasser inom Komvux och SFI. Här hittar du checklistor på vad eleverna ska få med sig efter att du har besökt dem och kört en klassrumspresentation.
För att upprätthålla kvalitén på informationen samt få den relevant för målgruppen som möjligt är det viktigt att du kontrollerar att din presentation du använder innehåller det som behövs för att eleverna ska få rätt information.
Välj din årskurs

Årskurs 1 – Introduktion till svensk arbetsmarknad

 

Syfte

Syftet med denna introduktion är att ge eleverna en första inblick i hur den svenska arbetsmarknaden är uppbyggd och fungerar. Att ge eleverna kunskap om vad de bör tänka på inför sitt sommar- eller extrajobb och sprida kunskap om att fackets hjälptelefon finns om de skulle behöva hjälp.

 

Utöver detta ska vi ge eleverna en första kontakt med ord och begrepp som hör till den svenska arbetsmarknaden.


Skolinformationen ska ge svar på följande frågeställningar:

 

Den svenska modellen

 

 1. Hur fungerar den svenska modellen?
 2. Vilka är arbetsmarknadens parter?
 3. Vilka stiftar lagar?
 4. Vilka skriver avtal?
 5. Varför har parterna olika politiska intressen (prata ej om partipolitik utan visa på att det finns olika politiska intressen).


Kollektivavtalet

 

 1. Vad är ett kollektivavtal, vad det innebär och vad kan det innehålla?
 2. Hur regleras löner och andra ersättningar.
 3. Vad innebär löne- och villkorsdumpning?

 
Lagar

 1. Ge exempel på några saker som regleras i lag, exempelvis anställningsformer.

 

Anställningsavtal

 

 1. Vad är ett anställningsavtal?
 2. Har alla rätt till ett anställningsavtal?

 

Övrigt

 

 1. Vad är ett solskensavtal?
 2. Varför ska man se upp med:

  ü  Svartjobb?

  ü  Gratis provjobb?

 1. Vart vänder man sig om man har frågor eller behöver hjälp? (fackets hjälptelefon).

 

Årskurs 2 – Förståelse

 

Syfte

 

Syftet är att ge eleverna fördjupad information om hur den svenska modellen är uppbyggd och fungerar på arbetsmarknaden samt vad den i praktiken handlar om.

 

De ska förstå innebörden av vedertagna begrepp som används inom arbetsmarknadsområdet. Ge dem en övergripande bild av vad ett kollektivavtal är och varför det är viktigt att ha koll på sina rättigheter och skyldigheter.

 

Ge svar på frågan varför man ska vara med i facket.

 

Skolinformationen ska ge svar på följande frågeställningar:

 

Den svenska modellen

 

 1. Hur fungerar den svenska modellen?
 2. Vilka är arbetsmarknadens parter?
 3. Vilka stiftar lagar?
 4. Vilka skriver avtal?
 5. Varför har parterna olika politiska intressen (prata ej om partipolitik utan visa på att det finns olika politiska intressen).
 6. Kan man själv välja vilket fackförbund man ska bil medlem i?
 7. Vilka är LO och vad är en centralorganisation?
 8. Varför är det viktigt med många medlemmar i facket?

 

Kollektivavtalet

 

 1. Vad är ett kollektivavtal, vad innebär det och vad kan det innehålla?
 2. Hur regleras löner och andra ersättningar?
 3. Vad innebär löne- och villkorsdumpning?
 4. Vad betyder strejk och fredsplikt?

 

 1. Kan kollektivavtalet bli bättre om det är många medlemmar i facket?

 

Lagar

 

 1. Ge exempel på några saker som regleras i lag, exempelvis anställningsformer, rast och paus.

 

Anställningsavtalet

 

 1. Vad är ett anställningsavtal?
 2. Har alla rätt till ett anställningsavtal?
 3. Vad ska ett anställningsavtal innehålla?
 4. Vad finns det för anställningsformer? (tillsvidareanställning, provanställning och visstidsanställning - vikariat, säsong och allmän visstid).
 5. Vad är ett solskensavtal?
 6. Vilka konsekvenser kan en otrygg anställning ha för ens ekonomiska självständighet? (planera ekonomi, ta ett lån, skriva på ett hyreskontrakt).                  

 

Övrigt

 

 1. Varför ska man se upp med:

 ü  Svartjobb?

 ü  Gratis provjobb?

 1. Vad är diskriminering, trakasserier och mobbing?
 2. Hur fungerar det om man blir sjuk?
 3. Vart vänder man sig om man har frågor eller behöver hjälp? (fackets hjälptelefon).
 4. Varför ska man vara medlem i facket?

 

Årskurs 3 – Tillämpning

 

Syfte

 

Syftet är att ge eleverna fördjupad information om hur den svenska modellen är uppbyggd och fungerar på arbetsmarknaden samt vad den i praktiken handlar om.Att skapa förståelse för elevens roll som anställd på svensk arbetsmarknad och ge denne möjlighet att göra egna medvetna val.

 

Eleverna ska förstå innebörden av olika begrepp och ord som används på arbetsmarknaden och förstå skillnaden och relationen mellan dessa. Förbereda eleverna på situationer som kan uppstå och vägleda dem hur de navigerar för att undvika att råka illa ut.

 

Skolinformationen ska ge svar på följande frågeställningar:

 

Den svenska modellen

 

 1. Hur fungerar den svenska modellen?
 2. Vilka är arbetsmarknadens parter?
 3. Vilka stiftar lagar?
 4. Vilka skriver avtal?
 5. Varför har parterna olika politiska intressen (prata ej om partipolitik utan visa på att det finns olika politiska intressen).
 6. Kan man själv välja vilket fackförbund man ska bil medlem i?
 7. Vilka är LO och vad är en centralorganisation?
 8. Varför är det viktigt med många medlemmar i facket?
 9. Vad har A-kassan för betydelse för den svenska modellen?

 
Kollektivavtalet

 

 1. Vad är ett kollektivavtal, vad innebär det och vad kan det innehålla?
 2. Hur regleras löner och andra ersättningar?
 3. Vad innebär löne- och villkorsdumpning?
 4. Vad betyder strejk och fredsplikt?
 5. Måste båda parterna följa kollektivavtalet?
 6. Har alla arbetsplatser ett kollektivavtal?
 7. Kan kollektivavtalet bli bättre om det är många medlemmar i facket?
 8. Vad är ett fackligt uppdrag?

 

Lagar

 

 1. Vad är skillnaden mellan lag och avtal?
 2. Ge exempel på några saker som regleras i lag, exempelvis anställningsformer, rast och paus, semesterersättning.

 

Anställningsbevis

 

 1. Vad är ett anställningsavtal?
 2. Har alla rätt till ett anställningsavtal?
 3. Vad ska ett anställningsavtal innehålla?
 4. Vad finns det för anställningsformer? (tillsvidareanställning, provanställning och visstidsanställning - vikariat, säsong och allmän visstid).
 5. Vad är ett solskensavtal?
 6. Vilka konsekvenser kan en otrygg anställning ha för ens ekonomiska självständighet? (planera ekonomi, ta ett lån, skriva på ett hyreskontrakt).

 

Övrigt

 

 1. Varför ska man se upp med:

 ü  Svartjobb?

 ü  Gratis provjobb?

 1. Vad är diskriminering, trakasserier och mobbing?
 2. Hur fungerar det om man blir sjuk?
 3. Varför ska man få ett lönebesked/lönespecifikation varje månad?
 4. Vart vänder man sig om man har frågor eller behöver hjälp? (fackets hjälptelefon).
 5. Varför ska man vara medlem i facket?

 

Information: Denna webbplats använder cookies för bästa möjliga upplevelse. Fortsätter du använda webbplatsen accepterar du att cookies används. Läs mer → | Tillåt cookies